Jakimi rzeczami się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie są różnice pomiędzy pierwszym, jak i drugim zawodem?

Jakimi rzeczami się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie są różnice pomiędzy pierwszym, jak i drugim zawodem?

Jakimi rzeczami się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie są różnice pomiędzy pierwszym, jak i drugim zawodem?
maj 05
11:13 2022

Prawnik i radca prawny to dwa inne zawody, świadczą w związku z tym zupełnie innego rodzaju usługi. Choć w ostatnim czasie możemy dostrzec mniejsze różnice między tymi dwoma zawodami, to jednakże one występują oraz mają znaczenie dla zwykłej osoby. Tak czasem jest, iż mamy jakiś problem natury prawnej oraz tak naprawdę nie wiemy, do jakiego specjalisty z tym pójść. Mamy więc do wyboru adwokata, radce prawnego albo notariusza.

Zawód prawnik

Zawód prawnika streszcza ustawa prawo o adwokaturze. Tak też na jej podstawie jest w stanie istnieć i funkcjonować samorząd adwokacki, robione są egzaminy na aplikacje, jak też prawnicy są w stanie prowadzić własną działalność gospodarczą, na przykład prawnik Poznań. Zgodnie z taką ustawą zawód taki polega na udzielaniu pomocy prawnej, czyli na dawaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych lub też robieniu projektów aktów prawnych. Jeśli chodzi o radcę prawnego, to zasadę wykonywania tego zawodu reguluje także odrębna ustawa. Zgodnie z definicją zawartej w jednym z punktów bycia częścią tego zawodu polega na dawaniu pomocy prawnej. Jednak istnieje znaczna różnica pomiędzy pracą adwokata a radcy prawnego, gdyż ten drugi nie może występować jako obrońca w sprawach karnych jak również karnoskarbowych. Dobrze również wiedzieć, iż w tej sytuacji pomoc natury prawnej opisywana jest jako dawanie rad, sporządzanie opinii, robienie aktów prawnych czy występowanie przed sądem albo urzędami. Zakres kompetencji radcy jest w związku z tym dość duży, nie jest to dziwne, że jest sporo miejsc, gdzie możemy otrzymać potrzebną pomoc, jak kancelaria adwokacka w Poznaniu.

Należy przyznać, iż z perspektywy ewentualnego klienta istnieje jedna najważniejsza różnica pomiędzy tymi zawodami. To oznacza więc, iż jedynie adwokat może być obrońcą w sprawach karnych jak również karnoskarbowych, zaś radca prawny wręcz przeciwnie – nie może stawać w obronie własnego klienta w tego typu sprawach. Kolejną całkiem istotną różnicą między jednym, jak również drugim zawodem jest to, że radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Prawnicy natomiast są w stanie pracować w swoim zawodzie tylko mając własną działalność gospodarczą lub jako wspólnik w spółce. Należy wiedzieć o tym, kiedy potrzeba nam właściwej pomocy albo wybieramy kancelaria prawna Warszawa.

Udostępnij

Powiązane artykuły